INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.       Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost BKshop service s.r.o., se sídlem Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, identifikační číslo: 64609774, zapsaná u rejestříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13988 (dále jen „správce“).

1.2.       Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování BKshop, Na přikopě 1221, 738 01 Frýdek-Místek, adresa elektronické pošty obchod@bkshop.cz, telefon 555 333 478

1.3.       Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.       Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.       Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2.       Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, doručovací adresa, fakturační adresa, email, telefon, bankovní spojení), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3.3.       Spokojenost s nákupem, kterou zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační povinnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení. Pokud si nepřejete zaslat dotazník spokojenosti, prosím informujte nás na obchod@bkshop.cz, případně můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. Pro zasílání dotazníků vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu

3.4.       Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.       Správce uchovává osobní údaje:

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby.
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.       Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce:

  • za účelem zaplacení objednávky online poskytovateli služeb ohledně plateb: GOPAY, s.r.o.
  • za účelem doručení zboží nasmlouvaným dopravcům: Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Česká pošta s.p., Uloženka s.r.o., Schenker spol. s r.o. 
  • za účelem zjištění vaší spokojenosti s nákupem firmám: Heureka Shopping s.r.o., Seznam.cz, a.s., Zboží.cz, Google Czech Republic, s.r.o.
  • za účelem vývoje a správy e-shopu – společnost Evici webdesign s.r.o. Tato společnost má údaje šifrovány a ukládá je na vývojářských serverech v kancelářích v Ostravě a u společnosti Linode, LLC., která je provozovatelem serverů umístěných v Londýně a Franfurktu.

5.2.       Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.       Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.       Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: informace prostřednictvím email na adresu: obchod@bkshop.cz.

6.3.       Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4.       Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.