Všechny námi nabízené výrobky pocházejí z oficiální distribuce a vztahuje se na ně záruka výrobce.

Snažíme se nabízet výrobky nejvyšší kvality bez jakýchkoliv závad.

Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte prosím dle bodů popsaných níže, urychlíte tím vyřízení Vaší reklamace.

Upozorňujeme zákazníky, aby při převzetí zkontrolovali stav zásilky a nepřebírali neúplné nebo viditelně poškozené zásilky. V případě, že zásilka jeví známky přebalení, příp. poškození, prosíme o sepsání protokolu o závadě s kurýrem, který je povinen tento záznam sepsat na Vaši žádost. Pokud i přesto zjistíte až po převzetí, že je zásilka poškozena, informujte nás bez prodlení.

Reklamaci je možné poslat prostřednictvím e-mailu: obchod@bkshop.cz
nebo písemnou formou na adresu:
BKshop, Na příkopě 1221, 738 01 Frýdek-Místek

Můžete použít reklamační formulář níže.

Reklamace by měla obsahovat:

- jméno, příjmení (název firmy) a adresu
- emailovou adresu a telefon
- číslo dokladu a datum nákupu
- název reklamovaného výrobku
- popis závady, důvod reklamace a návrh na požadovaný způsob vyřešení reklamace.

V případě potřeby doplnění podrobností týkajících se reklamace Vás budeme kontaktovat.

Reklamace se snažíme vyřešit v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží. Vyrozumění o způsobu vyřešení reklamace Vám bude zasláno prostřednictvím e-mailu nebo písemnou formou.