Trámové botky jsou závěsy trámů, které umožňují montáž bez mezery mezi spojovanými předměty. Dále se dají používat na připevnění trámů k betonové stěně, nebo ke spojení stropnic. Tahovou únosnost zvyšuje použití šroubů nebo svorníků.