Trámové botky jsou závěsy trámů, které umožňují montáž bez mezery mezi spojovacími předměty. V této části si můžete vybrat trámové botky uzavřené.