Matice samojistné se používají všude tam, kde potřebujeme zajistit matici u šroubového spoje. Onen pojistný prvek pro zabezpečení je v každé matici za posledním závitem.